Personlig assistans i Landskrona

Alla personer med en funktionsnedsättning kan ha rätt till en personlig assistent. Den här sidan är för dig som bor i Landskrona med omnejd och som letar efter en personlig assistent eller som helt enkelt vill ha mer information om vilka rättigheter du som lever med ett funktionshinder har. 

Personlig omsorg och assistans i Landskrona

Denna rättighet har sin grund i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kanske mer känt som LSS. Den här lagen, som trädde i kraft så sent som 1994, ska fungera som ett skyddsnät för människor som på grund av sitt funktionshinder behöver stöd för att klara vardagslivet. Med hjälp av en personlig assistent i Landskrona kan du få hjälp att leva ett mer självständigt liv och målet är att du ska trots din funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. För att hitta just din assistent för du anlita en anordnare av assistans eller en så kallad assistansanordnare. 

Rätt till assistansersättning

Landskrona kommun står för kostnaderna för 20 timmars personlig assistans. Behövs assistans utöver dessa tjugo timmar, vilket ofta är fallet, så finns rätten till assistansersättning. Assistansersättning kan utnyttjas upp till det att man fyllt 65 år. För att ansöka om denna ersättning fyller du i en blankett på Försäkringskassan. Läs mer här.

Vad har då personliga assistenter för arbetsuppgifter?

Man som fiskar i LandskronaAssistenten hjälper personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att klara av vardagliga livsföringen. Detta kan bland annat innebära hjälp med den personliga hygienen, kommunikation, måltider eller utflykter och andra fritidsaktiviteter.

Hur utförs då assistansen?

Man kan antingen bli sin egen arbetsgivare eller så kan man anlita en anordnare av assistans. För att köpa assistans kan du alltså göra det via en assistansanordnare i Landskrona och det är då denna part som har det formella arbetsgivaransvaret.

Hitta ett assistansföretag i Landskrona